Produkty

Projekty, studie, dozory

Individuální projekty od poradenství při výběru pozemku až po skutečné provedení stavby. Projekty rodinných a bytových domů.

Návrh pasivního domu

  Na základě vývoje materiálů, konstrukčních řešení a s užitím praktického nástroje PHPP lze dosáhnout opravdu nízké spotřeby tepla na vytápění. Pasivní dům se pomocí základních kritérií charakterizuje takto:      roční měrná potřeba tepla na vytápění...

TDI - technický dozor investora (stavebníka)

Technický dozor investora je důležitou součástí kvalitní stavby. Součástí píši proto, že i pokud je prováděcí firma "zkušená" , obvykle má mnoho nešvarů, které na stavbě aplikuje. Důsledky mohou být nevídané. Technický dozor je kvalifikovaná osoba, která dbá platných prováděcích norem a hlídá...

Studie

Studie Vašeho objektu je takovým základem Vašeho domu. zde by se měla prezentovat základní myšlenka. To jak by měl dům vypadat a čím je charakteristický právě pro Vás. Studie by měla definovat prostorové uspořádání a provozní návaznosti a orientačně poukázat na finanční náročnost .   

Ohlášení stavby, dokumentace pro stavební povolení (DSP), provedení stavby (DPS)

Kvalitní projekt začíná studií, projekt pro stavební povolení je základem, na kterém Vám stavební úřad po splnění podmínek povolí stavbu. Zde bych rád prezentoval kvalitu projektu pro stavební povolení. Půdorys již definuje rozměry, materiály, technické řešení.  1NP.pdf (509,2 kB) Prováděcí...

Novinky

Píše se i o nás :)

12.03.2017 01:51
za celý tým jsem rád, že se majitelovi dobře bydlí...