TDI - technický dozor investora (stavebníka)

TDI - technický dozor investora (stavebníka)

Technický dozor investora je důležitou součástí kvalitní stavby. Součástí píši proto, že i pokud je prováděcí firma "zkušená" , obvykle má mnoho nešvarů, které na stavbě aplikuje. Důsledky mohou být nevídané. Technický dozor je kvalifikovaná osoba, která dbá platných prováděcích norem a hlídá prováděcí firmu. Dozor nespočívá pouze v kontrole kvality, ale pokud si investor přeje, kontroluje se před započetím stavby kvalita projektu, řeší se případné detaily provedení stavby, výkazy výměr a výběr dodavatelské firmy. To vše ve výsledku zajistí klidný kvalitní spánek ve Vašem novém domě. 

Novinky

Píše se i o nás :)

12.03.2017 01:51
za celý tým jsem rád, že se majitelovi dobře bydlí...